O Nas

Witamy

Stronę redagują nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowicach

Piotr Sanetra i Jacek Maciaszek