Rekordy Szkoły

Rekordy uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im Jana Pawła II w Pietrzykowicach

Konkurencja Imię i Nazwisko Wynik

Data

Skok w dal      
Rzut piłeczką palantową      
Bieg na 1000 m      
Bieg na 60m      
Skok wzwyż      
Rzut piłka lekarska 3kg      
Bieg na 600m