Nauczyciele Wychowania fizycznego,serdecznie zapraszają do podjęcia udziału w rywalizacji biegowej.

„Challenge” biegowy polega na zarejestrowaniu się w darmowej aplikacji „endomondo”,która po przez lokalizacje urządzenia oraz dostęp do Internetu śledzi naszą aktywność fizyczną w tym wypadu bieganie lub marsz. Głównym zadaniem rywalizacji będzie zdobycie jak największej ilości kilometrów w określonym terminie. Zapisy będą odbywać się droga elektroniczna gdzie po rejestracji uczestnik otrzyma link, który doda go do rywalizacji.

Uczeń,który aktywnie będzie uczestniczył w rywalizacji,otrzyma ocenę bardzo dobrą z (aktywności) Wychowania Fizycznego oraz dodatkowe punkty z zachowania. Dla Najlepszej trójki przewidziane atrakcyjne nagrody

Zgłoszenia do udziału w Challenge,prosimy przesłać na adres e-mail  kontakt@sks.beskidy.pl w wiadomości prosimy o wpisanie Imię i Nazwisko uczestnika oraz klasę. W dniu rozpoczęcia rywalizacji zostaną odesłane odnośniki (linki) po kliknięciu w które uczestnik zostanie dodany do rywalizacji  . Wszelkie problemy z rejestracja w aplikacji oraz w rywalizacji prosimy zgłaszać do Pana Piotra Sanetry oraz Pana Jacka Maciaszka .

Życzymy powodzenia

 

Regulamin

 1. Rywalizacja polega na zdobyciu jak największej ilości kilometrów po przez bieganie lub marsz rejestrując swoją aktywność dzięki aplikacji „endomondo”.
 2. W rywalizacji uczestniczyć mogą uczniowie ZSP im Jana Pawła II w Pietrzykowicach.
 3. Aplikacja wymaga dostępu do Internetu lub posiadania w telefonie systemu GPS.
 4. Treningów nie wolno wprowadzać ręcznie.
 5. Próby oszustwa będą karane (obniżenie zachowania).
 6. Minimalny czas każdego treningu,który liczy aktywność to 30 minut.
 7. W sprawach nie objętych regulaminem oraz za rozstrzyganie spornych sytuacji odpowiedzialny jest organizator (nauczyciele WF).
 8. Za aktywne uczestnictwo to jest ( przynajmniej 1 rejestracja treningu w tygodniu przez cały okres trwania rywalizacji) uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą z aktywności oraz punkty dodatnie z zachowania.
 9. Dla najlepszej trójki przewidziane nagrody.
 10. Czas Trwania rywalizacji od 23-04.18 do 10 .06.18
 11. Do rywalizacji można dołączyć w każdym momencie.